Yazı Detayı
19 Ocak 2018 - Cuma 08:51 Bu yazı 1468 kez okundu
 
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

ligde bir türlü is­te­di­ği pu­an­la­rı ala­ma­yan Şan­lı­ur­fas­por gün geç­tik­çe du­ru­mu daha da kö­tü­le­şi­yor. Maddi sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rın pa­ra­la­rı­nı ve­re­me­yen Şan­lı­ur­fas­por bu gi­di­şat­tan kur­tul­mak için bir takım ça­lış­ma­lar yaptı.

Bazı oyun­cu­la­rı maddi ne­den­ler­den kay­be­den Şan­lı­ur­fas­por hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rı­nı ko­ru­mak ve yeni oyun­cu­lar­la söz­leş­me im­za­la­mak için kent­te­ki STK, Be­le­di­ye­ler ve Si­ya­si­ler­den maddi yön­den des­tek­li­yor. Eğer Şan­lı­ur­fas­por is­te­di­ği pa­ra­yı bu­la­maz­sa trans­fer ya­sa­ğın­dan do­la­yı trans­fer ede­me­yecek ve ha­zır­da­ki oyun­cu­lar­dan da ola­cak. 

Kulüp kötü gi­di­şa­tı dur­dur­mak için kent­te­ki Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­ya baş­la­dı ve ku­rum­lar­dan ken­di­le­ri­ne maddi des­tek ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Aynı za­man­da maddi sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek için akar­ya­kıt ve LPG is­tas­yo­nu ile ti­ca­ret alanı ya­pı­mı ve iş­le­til­me­si’ ki­ra­la­ma işi iha­le­si­ni ya­pa­rak acil nakit ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek is­ti­yor.

Şan­lı­ur­fas­por maddi sı­kın­tı­lar­dan kur­tu­la­bil­me­si için alt­ya­pı­dan oyun­cu­la­rı ye­tiş­ti­re­rek ge­le­ce­ğe yö­ne­lik adım­lar at­ma­lı­dır. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bu yönde ça­lış­ma­lar yapan kulüp ge­le­ce­ğe ya­tı­rım yap­ma­nın plan­la­rı­nı şim­di­den baş­la­dı.

Şan­lı­uras­por alt­ya­pı­nın ya­nın­da bir araş­tır­ma ekibi oluş­tu­ra­rak ülke ge­ne­lin­de ve yurt dı­şı­na genç ye­te­nek­le­ri keş­fe­de­rek ku­lü­bün alt­ya­pı­sı­na ka­zan­dı­ra­rak ge­lecek için oyun­cu­lar ha­zır­la­ma­lı­dır.
Ül­ke­miz­de alt­ya­pı an­la­mın­da bu işi en iyi yapan İzmir ekibi Al­tı­nor­du gö­zü­kü­yor. Şan­lı­ur­fas­por'da Al­tı­nor­du gibi bir alt­ya­pı ça­lış­ma­sı ya­pa­rak ge­le­cek­te oluş­tu­ra­ca­ğı genç oyun­cu­la­rı hem kad­ro­su­na ka­ta­bi­lir hem de sa­ta­rak maddi sı­kın­tı­la­rı­na çare bu­la­bi­lir.

Bugün ül­ke­miz­de Be­şik­taş oluş­tur­du­ğu scout ekibi sa­ye­sin­de yurt­dı­şın­dan uygun fi­ya­ta al­dı­ğı oyun­cu­la­rı ye­tiş­tir­dik­ten sonra iyi pa­ra­lar­la sa­ta­bi­li­yor. Bugün Be­şik­taş'a bak­tı­ğı­mız­da Atınç Nukan, Cenk Tosun, Oğuz­han Öz­ya­kup, Tol­gay Ars­lan ve Ersan Gülüm gibi oyun­cu­la­rı uygun fi­ya­ta al­dık­tan sonra fi­yat­la­rı şu anda Tür­ki­ye'deki mev­cut oyun­cu pi­ya­sa­sın­dan ol­duk­ça yük­sek­te gö­rü­nü­yor.

Şan­lı­ur­fa bu sa­at­ten sonra gur­bet­çi oyun­cu­la­rı ku­lü­be ka­zan­dı­ra­rak ta­kı­mı ge­lecek için iyi ha­zır­la­ya­bil­me­li­dir.

Sev­giy­le kalın

 
Etiketler: Şanlıurfaspor, , ne, yapmalı?,
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
Ağaçlar kurudu mu?
424 Okunma.
12 Ocak 2020
Kayyum elinden geleni yaptı ama…
211 Okunma.
15 Aralık 2019
Şanlıurfaspor düşüyor, geleceği yapılandırın!
237 Okunma.
09 Aralık 2019
Güçleri yetmiyor
218 Okunma.
25 Kasım 2019
Medya'nın toplum üzerindeki etkisi
189 Okunma.
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
295 Okunma.
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
218 Okunma.
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
260 Okunma.
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
216 Okunma.
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
241 Okunma.
05 Ağustos 2019
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
232 Okunma.
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
218 Okunma.
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
299 Okunma.
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
231 Okunma.
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
227 Okunma.
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
395 Okunma.
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
253 Okunma.
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
493 Okunma.
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
259 Okunma.
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
320 Okunma.
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
257 Okunma.
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
309 Okunma.
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
269 Okunma.
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
293 Okunma.
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
350 Okunma.
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
331 Okunma.
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
349 Okunma.
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
419 Okunma.
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
560 Okunma.
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
501 Okunma.
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
418 Okunma.
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
485 Okunma.
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
591 Okunma.
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
588 Okunma.
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
435 Okunma.
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
387 Okunma.
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
477 Okunma.
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
492 Okunma.
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
540 Okunma.
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
532 Okunma.
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
441 Okunma.
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
523 Okunma.
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
562 Okunma.
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
721 Okunma.
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
622 Okunma.
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
571 Okunma.
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
586 Okunma.
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
511 Okunma.
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
605 Okunma.
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
541 Okunma.
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
698 Okunma.
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
602 Okunma.
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
806 Okunma.
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
1041 Okunma.
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
621 Okunma.
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
965 Okunma.
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
942 Okunma.
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
630 Okunma.
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
920 Okunma.
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
660 Okunma.
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
1001 Okunma.
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
725 Okunma.
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
666 Okunma.
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
798 Okunma.
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
1084 Okunma.
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
916 Okunma.
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
1552 Okunma.
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
1003 Okunma.
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
805 Okunma.
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
843 Okunma.
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
896 Okunma.
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
965 Okunma.
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
988 Okunma.
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
878 Okunma.
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
1155 Okunma.
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
1018 Okunma.
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
1043 Okunma.
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
877 Okunma.
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
950 Okunma.
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
1506 Okunma.
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
1214 Okunma.
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
1190 Okunma.
Haber Yazılımı