Yazı Detayı
19 Ocak 2018 - Cuma 08:51 Bu yazı 1402 kez okundu
 
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

ligde bir türlü is­te­di­ği pu­an­la­rı ala­ma­yan Şan­lı­ur­fas­por gün geç­tik­çe du­ru­mu daha da kö­tü­le­şi­yor. Maddi sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rın pa­ra­la­rı­nı ve­re­me­yen Şan­lı­ur­fas­por bu gi­di­şat­tan kur­tul­mak için bir takım ça­lış­ma­lar yaptı.

Bazı oyun­cu­la­rı maddi ne­den­ler­den kay­be­den Şan­lı­ur­fas­por hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rı­nı ko­ru­mak ve yeni oyun­cu­lar­la söz­leş­me im­za­la­mak için kent­te­ki STK, Be­le­di­ye­ler ve Si­ya­si­ler­den maddi yön­den des­tek­li­yor. Eğer Şan­lı­ur­fas­por is­te­di­ği pa­ra­yı bu­la­maz­sa trans­fer ya­sa­ğın­dan do­la­yı trans­fer ede­me­yecek ve ha­zır­da­ki oyun­cu­lar­dan da ola­cak. 

Kulüp kötü gi­di­şa­tı dur­dur­mak için kent­te­ki Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­ya baş­la­dı ve ku­rum­lar­dan ken­di­le­ri­ne maddi des­tek ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Aynı za­man­da maddi sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek için akar­ya­kıt ve LPG is­tas­yo­nu ile ti­ca­ret alanı ya­pı­mı ve iş­le­til­me­si’ ki­ra­la­ma işi iha­le­si­ni ya­pa­rak acil nakit ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek is­ti­yor.

Şan­lı­ur­fas­por maddi sı­kın­tı­lar­dan kur­tu­la­bil­me­si için alt­ya­pı­dan oyun­cu­la­rı ye­tiş­ti­re­rek ge­le­ce­ğe yö­ne­lik adım­lar at­ma­lı­dır. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bu yönde ça­lış­ma­lar yapan kulüp ge­le­ce­ğe ya­tı­rım yap­ma­nın plan­la­rı­nı şim­di­den baş­la­dı.

Şan­lı­uras­por alt­ya­pı­nın ya­nın­da bir araş­tır­ma ekibi oluş­tu­ra­rak ülke ge­ne­lin­de ve yurt dı­şı­na genç ye­te­nek­le­ri keş­fe­de­rek ku­lü­bün alt­ya­pı­sı­na ka­zan­dı­ra­rak ge­lecek için oyun­cu­lar ha­zır­la­ma­lı­dır.
Ül­ke­miz­de alt­ya­pı an­la­mın­da bu işi en iyi yapan İzmir ekibi Al­tı­nor­du gö­zü­kü­yor. Şan­lı­ur­fas­por'da Al­tı­nor­du gibi bir alt­ya­pı ça­lış­ma­sı ya­pa­rak ge­le­cek­te oluş­tu­ra­ca­ğı genç oyun­cu­la­rı hem kad­ro­su­na ka­ta­bi­lir hem de sa­ta­rak maddi sı­kın­tı­la­rı­na çare bu­la­bi­lir.

Bugün ül­ke­miz­de Be­şik­taş oluş­tur­du­ğu scout ekibi sa­ye­sin­de yurt­dı­şın­dan uygun fi­ya­ta al­dı­ğı oyun­cu­la­rı ye­tiş­tir­dik­ten sonra iyi pa­ra­lar­la sa­ta­bi­li­yor. Bugün Be­şik­taş'a bak­tı­ğı­mız­da Atınç Nukan, Cenk Tosun, Oğuz­han Öz­ya­kup, Tol­gay Ars­lan ve Ersan Gülüm gibi oyun­cu­la­rı uygun fi­ya­ta al­dık­tan sonra fi­yat­la­rı şu anda Tür­ki­ye'deki mev­cut oyun­cu pi­ya­sa­sın­dan ol­duk­ça yük­sek­te gö­rü­nü­yor.

Şan­lı­ur­fa bu sa­at­ten sonra gur­bet­çi oyun­cu­la­rı ku­lü­be ka­zan­dı­ra­rak ta­kı­mı ge­lecek için iyi ha­zır­la­ya­bil­me­li­dir.

Sev­giy­le kalın

 
Etiketler: Şanlıurfaspor, , ne, yapmalı?,
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
Ağaçlar kurudu mu?
234 Okunma.
12 Ocak 2020
Kayyum elinden geleni yaptı ama…
147 Okunma.
15 Aralık 2019
Şanlıurfaspor düşüyor, geleceği yapılandırın!
176 Okunma.
09 Aralık 2019
Güçleri yetmiyor
154 Okunma.
25 Kasım 2019
Medya'nın toplum üzerindeki etkisi
136 Okunma.
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
251 Okunma.
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
158 Okunma.
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
203 Okunma.
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
152 Okunma.
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
171 Okunma.
05 Ağustos 2019
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
173 Okunma.
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
162 Okunma.
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
233 Okunma.
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
172 Okunma.
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
174 Okunma.
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
330 Okunma.
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
208 Okunma.
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
421 Okunma.
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
205 Okunma.
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
266 Okunma.
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
199 Okunma.
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
254 Okunma.
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
211 Okunma.
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
236 Okunma.
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
295 Okunma.
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
265 Okunma.
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
299 Okunma.
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
361 Okunma.
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
503 Okunma.
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
453 Okunma.
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
357 Okunma.
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
427 Okunma.
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
514 Okunma.
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
514 Okunma.
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
377 Okunma.
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
329 Okunma.
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
417 Okunma.
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
434 Okunma.
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
480 Okunma.
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
473 Okunma.
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
385 Okunma.
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
467 Okunma.
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
505 Okunma.
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
666 Okunma.
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
568 Okunma.
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
515 Okunma.
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
524 Okunma.
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
449 Okunma.
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
541 Okunma.
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
482 Okunma.
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
635 Okunma.
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
540 Okunma.
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
753 Okunma.
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
983 Okunma.
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
559 Okunma.
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
899 Okunma.
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
890 Okunma.
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
568 Okunma.
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
860 Okunma.
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
598 Okunma.
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
919 Okunma.
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
658 Okunma.
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
602 Okunma.
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
741 Okunma.
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
1023 Okunma.
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
853 Okunma.
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
1481 Okunma.
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
931 Okunma.
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
740 Okunma.
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
787 Okunma.
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
827 Okunma.
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
905 Okunma.
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
938 Okunma.
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
818 Okunma.
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
1090 Okunma.
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
959 Okunma.
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
976 Okunma.
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
812 Okunma.
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
891 Okunma.
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
1449 Okunma.
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
1154 Okunma.
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
1120 Okunma.
Haber Yazılımı