Yazı Detayı
19 Ocak 2018 - Cuma 08:51 Bu yazı 1275 kez okundu
 
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

ligde bir türlü is­te­di­ği pu­an­la­rı ala­ma­yan Şan­lı­ur­fas­por gün geç­tik­çe du­ru­mu daha da kö­tü­le­şi­yor. Maddi sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rın pa­ra­la­rı­nı ve­re­me­yen Şan­lı­ur­fas­por bu gi­di­şat­tan kur­tul­mak için bir takım ça­lış­ma­lar yaptı.

Bazı oyun­cu­la­rı maddi ne­den­ler­den kay­be­den Şan­lı­ur­fas­por hali ha­zır­da­ki oyun­cu­la­rı­nı ko­ru­mak ve yeni oyun­cu­lar­la söz­leş­me im­za­la­mak için kent­te­ki STK, Be­le­di­ye­ler ve Si­ya­si­ler­den maddi yön­den des­tek­li­yor. Eğer Şan­lı­ur­fas­por is­te­di­ği pa­ra­yı bu­la­maz­sa trans­fer ya­sa­ğın­dan do­la­yı trans­fer ede­me­yecek ve ha­zır­da­ki oyun­cu­lar­dan da ola­cak. 

Kulüp kötü gi­di­şa­tı dur­dur­mak için kent­te­ki Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­ya baş­la­dı ve ku­rum­lar­dan ken­di­le­ri­ne maddi des­tek ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Aynı za­man­da maddi sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek için akar­ya­kıt ve LPG is­tas­yo­nu ile ti­ca­ret alanı ya­pı­mı ve iş­le­til­me­si’ ki­ra­la­ma işi iha­le­si­ni ya­pa­rak acil nakit ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek is­ti­yor.

Şan­lı­ur­fas­por maddi sı­kın­tı­lar­dan kur­tu­la­bil­me­si için alt­ya­pı­dan oyun­cu­la­rı ye­tiş­ti­re­rek ge­le­ce­ğe yö­ne­lik adım­lar at­ma­lı­dır. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bu yönde ça­lış­ma­lar yapan kulüp ge­le­ce­ğe ya­tı­rım yap­ma­nın plan­la­rı­nı şim­di­den baş­la­dı.

Şan­lı­uras­por alt­ya­pı­nın ya­nın­da bir araş­tır­ma ekibi oluş­tu­ra­rak ülke ge­ne­lin­de ve yurt dı­şı­na genç ye­te­nek­le­ri keş­fe­de­rek ku­lü­bün alt­ya­pı­sı­na ka­zan­dı­ra­rak ge­lecek için oyun­cu­lar ha­zır­la­ma­lı­dır.
Ül­ke­miz­de alt­ya­pı an­la­mın­da bu işi en iyi yapan İzmir ekibi Al­tı­nor­du gö­zü­kü­yor. Şan­lı­ur­fas­por'da Al­tı­nor­du gibi bir alt­ya­pı ça­lış­ma­sı ya­pa­rak ge­le­cek­te oluş­tu­ra­ca­ğı genç oyun­cu­la­rı hem kad­ro­su­na ka­ta­bi­lir hem de sa­ta­rak maddi sı­kın­tı­la­rı­na çare bu­la­bi­lir.

Bugün ül­ke­miz­de Be­şik­taş oluş­tur­du­ğu scout ekibi sa­ye­sin­de yurt­dı­şın­dan uygun fi­ya­ta al­dı­ğı oyun­cu­la­rı ye­tiş­tir­dik­ten sonra iyi pa­ra­lar­la sa­ta­bi­li­yor. Bugün Be­şik­taş'a bak­tı­ğı­mız­da Atınç Nukan, Cenk Tosun, Oğuz­han Öz­ya­kup, Tol­gay Ars­lan ve Ersan Gülüm gibi oyun­cu­la­rı uygun fi­ya­ta al­dık­tan sonra fi­yat­la­rı şu anda Tür­ki­ye'deki mev­cut oyun­cu pi­ya­sa­sın­dan ol­duk­ça yük­sek­te gö­rü­nü­yor.

Şan­lı­ur­fa bu sa­at­ten sonra gur­bet­çi oyun­cu­la­rı ku­lü­be ka­zan­dı­ra­rak ta­kı­mı ge­lecek için iyi ha­zır­la­ya­bil­me­li­dir.

Sev­giy­le kalın

 
Etiketler: Şanlıurfaspor, , ne, yapmalı?,
Yazarın Diğer Yazıları
15 Aralık 2019
Şanlıurfaspor düşüyor, geleceği yapılandırın!
2 Okunma.
09 Aralık 2019
Güçleri yetmiyor
19 Okunma.
25 Kasım 2019
Medya'nın toplum üzerindeki etkisi
29 Okunma.
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
147 Okunma.
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
47 Okunma.
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
105 Okunma.
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
59 Okunma.
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
84 Okunma.
05 Ağustos 2019
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
77 Okunma.
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
66 Okunma.
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
120 Okunma.
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
73 Okunma.
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
82 Okunma.
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
174 Okunma.
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
115 Okunma.
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
195 Okunma.
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
97 Okunma.
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
144 Okunma.
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
93 Okunma.
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
139 Okunma.
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
112 Okunma.
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
137 Okunma.
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
188 Okunma.
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
147 Okunma.
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
195 Okunma.
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
234 Okunma.
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
383 Okunma.
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
314 Okunma.
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
244 Okunma.
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
312 Okunma.
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
372 Okunma.
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
362 Okunma.
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
251 Okunma.
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
236 Okunma.
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
290 Okunma.
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
312 Okunma.
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
344 Okunma.
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
359 Okunma.
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
243 Okunma.
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
330 Okunma.
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
403 Okunma.
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
517 Okunma.
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
445 Okunma.
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
395 Okunma.
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
397 Okunma.
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
341 Okunma.
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
423 Okunma.
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
370 Okunma.
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
523 Okunma.
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
399 Okunma.
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
610 Okunma.
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
805 Okunma.
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
420 Okunma.
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
777 Okunma.
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
743 Okunma.
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
454 Okunma.
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
711 Okunma.
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
481 Okunma.
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
770 Okunma.
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
539 Okunma.
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
490 Okunma.
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
605 Okunma.
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
908 Okunma.
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
739 Okunma.
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
1337 Okunma.
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
806 Okunma.
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
606 Okunma.
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
673 Okunma.
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
705 Okunma.
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
785 Okunma.
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
839 Okunma.
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
669 Okunma.
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
966 Okunma.
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
821 Okunma.
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
829 Okunma.
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
695 Okunma.
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
766 Okunma.
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
1337 Okunma.
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
1033 Okunma.
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
973 Okunma.
Haber Yazılımı